ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΑ  


Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές:Πραγματοποιούμε στην Πάτρα το παρακάτω επιμορφωτικό σεμινάριο: "Διεθνείς Χρηματιστηριακες Αγορές"
Διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες Σκοπός: Ανάλυση & κατανόηση της λειτουργίας των Διεθνών Χρηματιστηριακών αγορών για κερδοφόρες συναλλαγές. Στόχοι: 1.Χρηματιστηριακή ανάλυση (οικονομικα νέα-τεχνική ανάλυση-intermarket analysis-algotrading) 2.Λογισμικό ανάλυσης 3.Πλατφόρμες εντολών
Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Πατρα-Αχαϊα

E-mail: info@businessdevelopment.gr