Η αγορά χρήματος αποτελείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους εμπόρους χρημάτων που επιθυμούν να χρεωθούν ή να δανείσουν. Οι συμμετέχοντες δανείζονται και δανείζουν για σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως μέχρι δεκατριών μηνών.Τα μέσα αυτά συχνά τιμολογούνται με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο (LIBOR) για την χρονική περιόδο και το νομίσμα που εγινε η συμφωνια. Οι συνεχείς αλλαγές στην οικονομία και τις χρηματαγορές στη συνεχεια επιδρουν στα χρηματιστηρια.Εξαιτίας τους το παρελθόν δεν αποτελεί παντα αξιοπιστο οδηγό για το μέλλον.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΩΡΕΣ


** Αποποίηση ευθύνης : Τα παραπάνω δεν αποτελούν σύσταση ή προτροπή για οποιδήποτε επενδυτική επιλογή δεδομένο ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας μέρους ή όλου του αρχικού κεφαλαίου. **